Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 07/01/202, thành phố Tam Điệp đã quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam.

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam thành phố Tam Điệp đến hết ngày 29/01/2021.

Thứ Bảy, 30/01/2021 287 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 07/01/202, thành phố Tam Điệp đã quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam.

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 07/01/202, thành phố Tam Điệp đã quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông

      Theo báo cáo, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Hội đồng GPMB dự án, các Tổ công tác tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB; ban hành 05 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB thực hiện dự án; tổ chức giao ban triển khai, kiểm điểm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác giúp việc Hội đồng GPMB cao tốc Bắc – Nam thành phố.

     Tính đến hết ngày 29/01/2021, tổng số hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là 461/621 hộ (tăng 07 hộ so với ngày 28/01/2021), trong đó: phường Tân Bình: 245/293 hộ (tăng 04 hộ), xã Quang Sơn:  100/144 hộ (tăng 02 hộ), Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao: 108/169 hộ (tăng 01 hộ), xã Yên Sơn: 08/15 hộ. Tổng số tổ chức đã hoàn thành công tác GPMB là 08/12 tổ chức.

     Đối với 02 khu tái định cư: Khu tái định cư tại phường Tân Bình: Hoàn thiện hồ sơ giao đất khu tái định cư giai đoạn 1, trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường xem xét, quyết định. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường xem xét giao diện tích 30.715,5m2 đất gồm: 24.362,2 m2 đất trồng 1 lúa, 75,1 m2 đất bằng chưa sử dụng, 10,5m2 đất nghĩa trang nghĩa địa, 5.267,0m2 đất giao thông và 1.000,7m2 đất thủy lợi đã được UBND thành phố hoàn thành xong công tác thu hồi đất, GPMB theo thẩm quyền để UBND thành phố thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa tại phường Tân Bình;

     Khu tái định cư tại xã Quang Sơn: Đã có 01/04 hộ gia đình đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB khu tái định cư.

     Với kết quả đó, UBND thành phố đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung từ ngày 30/01 đến ngày 01/02/2021, như sau: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện GPMB cao tốc Bắc – Nam; Đối với các hộ nhận giao khoán đất nông nghiệp của Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao: Hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ còn lại đủ điều kiện thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp; Tiếp tục rà soát hồ sơ của 03 mỏ khoảng sản trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, trong đó tập trung thực hiện trước đối với 02 mỏ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Tuấn, Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C. Đối với 02 khu tái định cư: Khu tái định cư phường Tân Bình - hoàn thiện tiêu chí tái định cư xin ý kiến BCĐ GPMB thành phố. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư; Khu tái định cư xã Quang Sơn: tiếp tục tuyên truyền, vận động 03 hộ dân  còn lại đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB khu tái định cư./.

Ban biên tập

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
666156

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 456