Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị  sơ kết lần 1 công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

 

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 21/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết lần 1 công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Hai, 19/04/2021 279 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị  sơ kết lần 1 công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sáng ngày 19/4, tại phòng Hội thảo - Nhà văn hóa thành phố, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết lần 1 công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố; các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND thành phố; các đồng chí cán bộ, công chức theo dõi, nắm tình hình liên quan đến bầu cử tại các phường, xã và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử; cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tích cực, chủ động trong việc triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử và triển khai các bước công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai. Số lượng cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu cơ bản phù hợp với dự kiến, đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đảm bảo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được tích cực đẩy mạnh tạo điều kiện để nhân dân nắm bắt kịp thời về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung công việc và lịch trình thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian và tiến độ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác bầu cử cũng gặp những khó khăn, vướng mắc như: một số tài liệu hướng dẫn về công tác bầu cử còn chậm, có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn nên gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; vic lp danh sách c tri mt s đơn v còn khó khăn, nht là số c tri là nhng người đi làm ăn xa…

Hội nghị đã được nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận và đề xuất các ý kiến, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung công việc trong thời gian tiếp theo. Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Chủ tịch UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị, đồng thời thống nhất chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai cuộc bầu cử trong thời gian tiếp theo đó là:

          (1) Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học các nhiệm vụ của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, thời gian cụ thể đã đề ra, trong đó tích cực hoàn thiện tiểu sử tóm tắt và danh sách các ứng cử viên để đảm bảo kịp thời cho việc in ấn và niêm yết theo đúng quy định của Luật; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất; kiểm tra các phương tiện phục vụ bầu cử; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, in ấn tài liệu bầu cử; Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử cho Ban bầu cử, Tổ bầu cử và các thành viên có liên quan; nghiêm túc triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBBC thành phố đã ban hành; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử công bằng.

          (2) Các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 cần tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong đó: Tiểu ban Tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Tiểu ban an ninh trật tự xây dựng, thực hiện có hiệu quả phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động xây dựng, chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử, đặc biệt là dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Tiểu ban giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối./.

                                                                       Nguồn: Ban biên tập

 

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
668019

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 300