Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Ban đại diện NHCSXH thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thứ Sáu, 27/10/2023 814 lượt xem

Chiều 26/10, tại phòng họp nhà B, Trụ sở cơ quan HĐND  – UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Vũ Đình Chiến, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì hội nghị; Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã đến dự.

Quang cảnh Hội nghị.

9 tháng năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của NHCSXH tỉnh; sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND, thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn đảm bảo theo đúng đối tượng, đúng quy trình nghiệp vụ. Công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của tổ TK & VV, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại hàng tháng đều xếp loại tốt. Kết quả đầu tư tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã góp phần quan trọng trong công cuộc thực hiện giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tổng nguồn vốn đến 30/9/2023 đạt 254.127 triệu đồng, tăng 38.907 triệu đồng so với năm 2022. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 177.789 triệu đồng, tăng 24.534 triệu đồng so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 70% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 41.960 triệu đồng, tăng 10.500 triệu đồng so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 16,5% tổng nguồn vốn. Trong đó: Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh là 33.092 triệu đồng, tăng 8.500 triệu đồng so với năm 2022; Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách thành phố là 8.868 triệu đồng, tăng 2.000 triệu đồng so với năm 2022. Nguồn vốn huy động đạt 34.378 triệu đồng, tăng 3.873 triệu đồng so với năm 2022, đạt 101% KH. Trong đó: Huy động của các tổ chức và cá nhân là 23.176 triệu đồng, hoàn thành 98,4% kế hoạch tăng trưởng. Nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV là 11.202 triệu đồng, hoàn thành 107% kế hoạch tăng trưởng.

Đến 30/9/2023, nợ quá hạn là 50 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ, giảm 68 triệu đồng so với năm 2022; có 7/9 thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các phòng, ban thực hiện kiểm tra, giám sát 7 phường, xã; 14 Tổ TK& VV, 70  hộ vay; thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức kiểm tra, giám sát được 29 Tổ TK& VV và 145 hộ vay. 9 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị NHCSXH đã phê duyệt hồ sơ rủi ro, xóa nợ đối với 1 hộ 2 món vay, số tiền trên 60 triệu đồng, trong đó số tiền gốc là 60 triệu đồng, số tiền lãi là 656.875đồng. Đồng thời, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ trình xử lý nợ rủi ro đợt I và đợt II/2023 đối với 1 hộ 2 món vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan với tổng số tiền là trên 98 triệu đồng, trong đó số tiền gốc là 62 triệu  đồng, số tiền lãi là trên 36 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Đồng chí Vũ Đình Chiến, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố phát biểu kết luận.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các xã, phường trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp trong thời gian tới, tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực và hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40, kết luận số 06 của Ban Bí thư và Quyết định số 1630 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh NHCSXH thành phố tiếp tục chủ động tham mưu NHCSXH tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố Tam Điệp; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các cấp hội nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nhận ủy thác; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng các dự án, mô hình, chương trình hay, cách làm tốt, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

Thương Thương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596156

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 1045