Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Ban đại diện NHCSXH thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý IV năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2024

Thứ Tư, 24/01/2024 109 lượt xem

Chiều 23/01/2024, tại phòng họp nhà B, Trụ sở cơ quan HĐND  – UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý IV năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2024.

Đồng chí Vũ Đình Chiến, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì hội nghị; Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã đến dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Đến 31/12/2023, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của NHCSXH tỉnh; sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND, thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn đảm bảo theo đúng đối tượng, đúng quy trình nghiệp vụ. Công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của tổ TK & VV, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại hàng tháng đều xếp loại tốt. Kết quả đầu tư tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã góp phần quan trọng trong công cuộc thực hiện giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tổng nguồn vốn đến Đến năm 2023 đạt 285.563 triệu đồng, tăng 70.343 triệu đồng so với năm 2022. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 207.606 triệu đồng, tăng 54.350 triệu đồng so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 72.7% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 43.719 triệu đồng, tăng 12.259 triệu đồng so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 15,3% tổng nguồn vốn. Trong đó: Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách thành phố là 8.868 triệu đồng, tăng 2.120 triệu đồng so với năm. Huy động của các tổ chức và cá nhân là 34.238 triệu đồng tăng so với năm 2022, là 3.734 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12% tổng nguồn vốn, đạt 100.7% kế hoạch tăng trưởng. Sau khi kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất 2% đạt 134.579 triệu đồng, cho 2.896 món vay; thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền là 2.574 triệu đồng, trong đó số tiền đã hỗ trợ năm 2022 là 744 triệu đồng, số tiền hỗ trợ 10 tháng năm 2023 là 1.830 triệu đồng.

Năm 2023 tổng dư nợ uỷ thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là 278.191 triệu đồng/4.672 hộ, chiếm 97.5% tổng dư nợ, tăng so đầu năm 67.541 triệu đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn ủy thác là 50 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng dư nợ ủy thác, giảm 68 triệu đồng so với đầu năm; có 8/9 đơn vị không có nợ quá hạn tăng 2 xã so với năm 2022. Các cấp Hội thành phố đã tổ chức kiểm tra được 29 lượt xã, phường/51 tổ TK&VV và 273 hộ vay, hoàn thành 100% kế hoạch. Trong đó Hội phụ nữ kiểm tra được 9 xã, phường/18 tổ TK&VV, 108 hộ vay; Hội nông dân kiểm tra được 9 xã, phường/10 tổ TK&VV, 50 hộ vay; Đoàn thanh niên kiểm tra được 3 xã, phường/7 tổ TK&VV, 35 hộ vay; Hội cựu chiến binh kiểm tra được 8 xã, phường /16 tổ TK&VV, 80 hộ vay. Hội đồng quản trị NHCSXH phê duyệt xóa nợ 1 hộ 2 món vay với tổng số tiền là: 98.207.770 đồng, trong đó gốc 62.000.000 đồng, lãi 36.207.770 đồng. Chi nhánh NHCSXH thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện rà soát trình khoanh nợ đối với 1 hộ 2 món vay với số tiền là 60.656.875 đồng, trong đó gốc 60.000.000 đồng, lãi 656.875 đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch năm 2023 và đề xuất các giải pháp phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2024.

Đồng chí Vũ Đình Chiến, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố phát biểu kết luận.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các xã, phường trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các đơn vị ủy thác, UBND xã, phường phối hợp với NHCSXH hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được giao. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh phong trào "gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo", tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp với Công an và cac đơn vị có liên quan triển khai chính sách cho vay đối với người chấp hành án phạt từ theo quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/08/2023 của Thủ tướng Chính Phủ, đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn theo quy định; Đối với các cấp hội nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nhận ủy thác; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng các dự án, mô hình, chương trình hay, cách làm tốt, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

NHCSXH

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596206

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 1095