Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp công khai Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố

Thứ Sáu, 14/06/2024 209 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 10/6/2024, UBND thành phố Tam Điệp ban hành văn bản số 1485/UBND-VP công khai Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức niêm yết công khai nội dung Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để công dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết và thực hiện theo quy định.

Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xem tại đây!

                                                              

Nguyễn Dương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
702412

Trực tuyến: 91

Hôm nay: 1062