Thành phố Tam Điệp tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát và kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP của Chính phủ

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 21/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát và kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ Hai, 16/08/2021 959 lượt xem

Thành phố Tam Điệp tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát và kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khẩn trương triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để người lao động và người sử dụng lao động biết, kịp thời đề nghị hỗ trợ; đồng thời ban hành Văn bản số 1233/UBND-LĐTBXH ngày 26/7/2021 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 1334/UBND-LĐTBXH ngày 06/8/2021 của UBND thành phố về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, khẩn trương rà soát và thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo quy định. Tính đến ngày 10/8/2021, UBND thành phố đã tổ chức xét duyệt và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 38 người là lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 với số tiền là 178.125.000 đồng./.

Chi tiết quyết định và kinh phí hỗ trợ người lao động:

Quyết định phê duyệt: 

/public/userfiles/quy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%8Bnh/nam_2021/q%C4%91_885t.pdf

Chi tiết kinh phí kèm theo quyết định:

/public/userfiles/c%C3%B4ng_v%C4%83n/n%C4%83m_2021/th%C3%A1ng_8/danh_s%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%C3%A0_kinh_ph%C3%AD_h%E1%BB%97_tr%E1%BB%A3_k%C3%A8m_theo_q%C4%91_858_c%E1%BB%A7a_ubnd_t%E1%BB%89nh-%C4%91%C3%A3_chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%95i.pdf

Nguyễn Văn Minh

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
597783

Trực tuyến: 24

Hôm nay: 705