Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp triển khai thực hiện Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng

Thứ Ba, 21/05/2024 40 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 14/5/2024, UBND thành phố Tam Điệp ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Theo đó, để triển khai có chất lượng, hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND xã, phường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 138 - KH/TU ngày 06/05/2024 của Thành ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đồng thời chủ động tham gia các biện pháp nhằm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán theo thẩm quyền đề cao tinh thần gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Toàn văn Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 xem tại đây !

- Kế hoạc của UBND thành phố triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán 98/KH-UBND ngày 14/5/2024 xem tại đây!

                                                                         

Nguyễn Dương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
666060

Trực tuyến: 27

Hôm nay: 360