Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh 2/9

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 21/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Thứ Ba, 10/08/2021 883 lượt xem

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh 2/9

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), ngày 06/8/2021, UBND thành phố Tam Điệp đã ban hành Công văn số 1328/UBND-VHTT gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; UBND các phường, xã, theo đó:

Thời gian tuyên truyền từ ngày 16/8/2021 đến ngày 03/9/2021.

Trong đó, vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong những ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công (từ ngày 17/8 - 20/8) và Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 - 03/9/2021).

Chi tiết Công văn số 1328/UBND-VHTT ngày 6/8/2021 của UBND thành phố và Đề cương Tuyên truyền theo tài liệu đính kèm dưới đây.

/public/userfiles/c%C3%B4ng_v%C4%83n/n%C4%83m_2021/th%C3%A1ng_8/cong_van_tuyen_truyen_cm_thang_8_v%C3%A0_qk_02-9.pdf

/public/userfiles/c%C3%B4ng_v%C4%83n/n%C4%83m_2021/th%C3%A1ng_8/De_cuong_tuyen_truyen_ky_niem_76_nam_CMT8_thanh_cong.pdf

Downloads.rar              

Ban biên tập

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
597822

Trực tuyến: 28

Hôm nay: 744