Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Tuyên truyền, phố biến Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 17

Thứ Tư, 24/01/2024 141 lượt xem

Ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ 17 đã ban hành một số nghị quyết:

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình;

- Nghị 167/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, phê duyệt tổng số lượng người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; quyết định số lượng hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lậpdo ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND xem tại đây

Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND xem tại đây

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND xem tại đây

Nghị 167/NQ-HĐND xem tại đây

                                                      Phòng Tư pháp thành phố

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
543682

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 744