Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Bảy, 20/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Tuyên truyền Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên đị bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 19/03/2024 50 lượt xem

Ngày 07/3/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 và thay thế quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp; trách nhiệm phối hợp; việc huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyết định ban hành Quy chế xem chi tiết tại đây

Phòng Tư pháp thành phố

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596982

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 769