Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Bảy, 20/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Tuyên truyền về luật thi đua khen thưởng

Thứ Tư, 06/03/2024 79 lượt xem

Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật bao gồm 8 Chương, 96 Điều quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng; áp dụng đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình người Việt Nam; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Luật thi đua khen thưởng xem tại đây

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xem tại đây.  

                                                                  Phòng Tư pháp 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596980

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 767