Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 30/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 30/07/2021 240 lượt xem

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, thời gian qua, thành phố Tam Điệp đã luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế  - xã hội của thành phố ngày càng phát triển. 

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, thời gian qua, thành phố Tam Điệp đã luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế  - xã hội của thành phố ngày càng phát triển. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tiếp 182 lượt công dân/160 người (tăng 35 lượt so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: Lãnh đạo thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố tiếp 94 lượt với 81 người, 28 vụ việc; có 09 lượt đoàn đông người, 124 người, gồm: Một số hộ dân thôn 8, xã Đông Sơn; 06 hộ dân tổ 4,5,6 phường Nam Sơn; một số hộ dân thôn Tân Nhuận, xã Quang Sơn; một số hộ dân phường Tân Bình và xã Yên Sơn; UBND các phường, xã tiếp 89 lượt công dân, 79 người, 79 vụ việc. Cấp thành phố tiếp nhận mới 9 đơn đề nghị thuộc thẩm quyền; tổng số đơn giải quyết trong kỳ là 21 đơn đề nghị. Cấp xã tiếp nhận mới 19 đơn thuộc thẩm quyền; tổng số đơn giải quyết trong kỳ là 21 đơn đề nghị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện hòa giải tại cơ sở có hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến đông đảo cán bộ và nhân dân, qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thanh Minh

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107046

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 24