Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 25/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023) trên địa bàn phường Bắc Sơn

Thứ Năm, 23/03/2023 2232 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 21/3/2023, Ban TT MTTQ phường Bắc Sơn tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023); biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.      

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thành Long, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Thành phố; đồng chí Tạ Quang Khải, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ phường; Trưởng các ngành, đoàn thể, UV UBMTTQ VN phường; Trưởng ban, Phó ban công tác Mặt trận các khu dân cư và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp, Ban thường vụ Đảng ủy phường, MTTQ phường Bắc Sơn đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của nhân dân". Đặc biệt đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo; việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần xây dựng tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường. Nổi bật Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó có chỉ đạo về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội (cả phần lễ và phần hội); mỗi năm có trên 60 lượt cá nhân, hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng trong dịp tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn phường. Đồng thời, mỗi tổ chức thành viên lựa chọn nội dung phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của tổ chức mình để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường. Đến nay UBMTTQVN phường đang thực hiện 2 mô hình do MTTQ phường tự quản như Mô hình tuyến đường hoa tự quản tại tổ dân phố 2, 3, 4; Mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại tổ dân phố 10A. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất, ăn uống hợp vệ sinh, trồng và bảo vệ cây xanh nơi ở, nơi công cộng, không sử dụng những vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại, thực hiện quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, có 19/19 khu dân cư duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường vào 27 hàng tháng. Hằng năm phối hợp với TT HĐND, UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và những người ứng cử đại biểu HĐND phường. Sau hội nghị đã phối hợp tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng theo luật định. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hằng năm MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã tổ chức từ 8 - 10 cuộc giám sát. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường hoạt động có hiệu quả. Mỗi năm, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường tổ chức giám sát từ 1 - 2  cuộc.Thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 05 ngày 21/4/2006 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân; thực hiện quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Qua đó giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gần gũi gắn  bó với  nhân dân; thường xuyên phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận, gần gũi giữa Đảng với dân. Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận tập trung đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm, bài học rút ra sau 20 năm triển khai thực hiện Ngày hội. Lựa chọn những điểm mới, những mô hình tiêu biểu và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong giai đoạn mới góp phần phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở cơ sở.

 Đồng chí Phạm Thành Long, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thành Long, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Thành phố đã ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của Ban TT MTTQ phường trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 là dịp để  tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Trong thời gian tới, UBMTTQVN phường cần tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp, tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đa dạng, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức phần Hội và phần lễ để thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội. Chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí để việc tổ chức ngày hội được long trọng, đầy đủ và nâng cao chất lượng. Đồng thời mong muốn cán bộ, nhân dân phường Bắc Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự quản cộng đồng trong đảm bảo ANCT, TTATXH, vệ sinh môi trường… Xây dựng các phong trào thiết thực gắn với hoạt động tại TDP, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, TDP kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và góp sức xây dựng quê hương Tam Điệp giàu đẹp, vững mạnh. Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Một số hình ảnh văn nghệ tại Hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003 - 2023).

Tố Lan

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
730039

Trực tuyến: 44

Hôm nay: 720