Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 30/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” năm 2022  tại tổ dân phố 9,  phường Trung Sơn

Thứ Năm, 13/01/2022 224 lượt xem

Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” năm 2022  tại tổ dân phố 9,  phường Trung Sơn

Chiều 12/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Sơn tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” năm 2022  tại tổ dân phố 9.

Mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” năm 2022 tại tổ dân phố 9 là mô hình đầu tiên trong toàn phường, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Mô hình thành lập gồm có 9 thành viên là những cán bộ nòng cốt tại tổ dân phố thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh trong tổ chức việc cưới và tang lễ, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các tiêu chí của mô hình. Ông Phùng Thế Hào, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư là Tổ trưởng mô hình.

Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 9 đã ký cam kết xây dựng mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”

Mô hình có các quy chế, nội dung, quy định cụ thể trong việc tổ chức việc cưới, việc tang theo hướng tiết kiệm, tiến bộ góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh văn minh. Tại lễ ra mắt, đại diện các hộ gia đình, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 9 đã ký cam kết xây dựng mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”.

Việc triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; nâng cao vai trò của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng như ý thức, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, dân chủ, tự giám sát lẫn nhau của cộng đồng dân cư trong việc tổ chức việc cưới, việc tang đồng thời cũng chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế hướng tới xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gia đình văn hóa ở cơ sở.

                                                                               Kim Dung

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107043

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 21