Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 28/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Tam Điệp giao ban các cấp hội kỳ II/2021

Thứ Sáu, 14/05/2021 194 lượt xem

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức hội nghị giao ban các cấp hội trên địa bàn thành phố kỳ II/2021

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức hội nghị giao ban các cấp hội trên địa bàn thành phố kỳ II/2021

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Nguyên, Phó giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh, kiêm giám đốc phòng Giao dịch NHCSXH thành phố Tam Điệp; các đồng chí Ban giám đốc phòng Giao dịch NHCSXH thành phố Tam Điệp; các đồng chí lãnh đạo các hội đoàn thể thành phố: Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe dự thảo bào cáo kết quả thực hiện Văn bản liên tịch giữa Ngân hàng Chính sách xã hội vàcác tổ chức Chính trị xã hội thành phố 4 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo báo cáo 4 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố đã phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy tháctriển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đạt 159.248 triệu đồng, tăng so với 31/12/2020 là 13.443 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương: 108.498 triệu đồng, nguồn vốn huy động của tổ chức và cá nhân và Tổ TK&VV: 27.328 triệu đồng/33.585 triệu đồng kế hoạch, tăng 743 triệu đồng so với 31/12/2021, tỷ lệ tăng trưởng 10,61% kế hoạch; Nguồn vốn địa phương 23.422 triệu đồng, tăng 5.600 triệu đồng so với 31/12/2020. Trong đó, nguồn vốn UBND thành phố là 3.700 triệu đồng, tăng 1.000 triệu đồng so với 31/12/2020, đạt 50% kế hoạch UBND tỉnh giao; doanh số cho vay 4 tháng: 28.691 triệu đồng; doanh số thu nợ 4 tháng: 13.415 triệu đồng; tổng dư nợ đến 30/4/2021: 159.248 triệu đồng, tăng 13.633 triệu đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ tăng 9,36%. Nguồn tồn đến 30/4/2021 là 6.269 triệu đồng...

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động ủy nhiệm của T TK&VV đến 30/4/2021, thành phố 160 tổ TK&VV (giảm 01 tổ so đầu năm do sát nhập),trong đó: Xếp loại tốt 146 tổ TK&VV (chiếm tỷ lệ 91,25%); xếp loại khá 10 tổ TK&VV (chiếm tỷ lệ 6,25%); xếp loại trung bình 3 tổ TK&VV (chiếm tỷ lệ 1,88%); xếp loại yếu kém 01 tổ TK&VV(chiếm tỷ lệ 0,63%).

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và đưa ra những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Đoàn Văn Nguyên - Phó giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh, kiêm giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Tam Điệp đã ghi nhận những kết quả mà các cấp hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các tổ chức hội trong thời gian tới cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trọng tâm là tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố chuyển ngân sách số tiền 02 tỷ đồng ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách; tổ chức Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” để huy động nguồn vốn từ tổ chức và cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hội cấp xã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân để nâng cao hiệu quả sử sụng vốn của hộ vay; tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách để người dân, hội viên biết, thực hiện.

Ban biên tập

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
106676

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 142