Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 30/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác trên địa bàn.

Thứ Ba, 30/11/2021 132 lượt xem

Thành phố Tam Điệp cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác trên địa bàn.

Hiện nay thành phố đang kiểm soát được tình hình dịch bênh Covid-19 trên địa bàn, đã qua 14 ngày không phát hiện ca bệnh ngoài cộng đồng để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 30/11/2021, UBND thành phố Tam Điệp đã ban hành văn bản số 2099/UBND-YT về việc cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác trên địa bàn.

   UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Phòng Y tế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Cho phép hoạt động trở lại đối với một số loại hình kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác theo quy định tại Công văn số 246/UBND-VP6 ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Công văn số 1010/BCĐ ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thời gian: Từ 12 giờ 00 phút ngày 30/11/2021.

2. Yêu cầu các cơ sở dịch vụ, phục vụ khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

3. Các Phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Công an, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, cập nhật tình hình dịch bệnh và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 

Thu Lan

Xem chi tiết văn bản số 2099/UBND-YT ngày 30/11/2021 của UBND thành phố tại đây.

Xem chi tiết văn bản số 1010/BCĐ ngày 22/10/2021 của Bản Chỉ đạo tại đây

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107044

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 22