Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 30/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp hoàn thành việc điều chỉnh và chi trả trợ cấp cho 1087 đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ Ba, 03/08/2021 182 lượt xem

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội, thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và UBND các phường, xã kịp thời triển khai rà soát, phân loại và thiết lập hồ sơ để xem xét quyết định việc điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ trên toàn địa bàn.

Với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt; sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính - Kế hoạch, Bưu điện thành phố, UBND các phường, xã, ngày 22/7/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định điều chỉnh điều chỉnh trợ cấp đối với 1087 đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức chi trả trợ cấp kịp thời cho các đối tượng theo mức trợ cấp mới ngay trong tháng 7/2021. Đây là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố ổn định cuộc sống trước diễn biến kéo dài và ngày càng phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay./.

 

Nguyễn Văn Minh

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107033

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 11