Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 05/07/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp tiếp tục rà soát, thiết lập hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thứ Sáu, 27/08/2021 235 lượt xem

Thành phố Tam Điệp tiếp tục rà soát, thiết lập hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP TIẾP TỤC RÀ SOÁT, THIẾT LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TỈNH XEM XÉT HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ TRẺ EM, NGƯỜI PHẢI THỰC HIỆN CÁCH LY Y TẾ, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Đợt 1) GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

            Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 25/8/2021, tại trụ sở UBND thành phố, Hội đồng thẩm định thành phố Tam Điệp đã tổ chức họp, xem xét hồ sơ và thống nhất đề UBND tỉnh Ninh Bình hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các đối tượng được đề nghị xem xét lần này gồm 299 người là trẻ em; người phải thực hiện cách cách ly y tế; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động./.

Văn Minh

Danh sách trẻ em thuộc diện F0, F1 được hỗ trợ (đợt 1):

Xem chi tiết tại đây

Lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng (đợt 2):

Xem chi tiết tại đây

Tổng danh sách lao động tự do (đợt 1):

Xem chi tiết tại đây

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107933

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 99