Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6

Thứ Sáu, 02/06/2023 65 lượt xem

Chiều 1/6, tại phòng hội thảo Nhà Văn hóa thành phố, Thành ủy Tam Điệp tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2023.

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; Trưởng các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Thành ủy; lãnh đạo Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trưởng các tổ chức CT-XH thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Bí thư Đảng ủy các phường, xã.  

Quang cảnh Hội nghị. 

Trong tháng 5, Thành ủy, BTV Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tập trung chỉ đạo xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 4/2023, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ và các kiến nghị, đề xuất. Thành ủy, BTV Thành ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thường xuyên rà soát, nắm thông tin kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; đã triển khai thực hiện các mô hình phù hợp, hiệu quả, thiết thực.

Trong tháng 05/2023, Thành ủy đã kết nạp 5 đảng viên mới, lũy kế đến nay toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 67/182 đảng viên mới, đạt 36,8% kế hoạch. Công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. HĐND, UBND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành. Tình hình tư tưởng, của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, nhân dân tích cực lao động sản xuất.  Trên lĩnh vực kinh tế, doanh thu công nghiệp tháng 5 ước đạt 899,7 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hoá kinh doanh ước đạt 338,6 tỷ đồng, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm 2022; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2023 đạt 13.940 triệu đồng, lũy kế 5 tháng  đạt 68.819 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán tỉnh giao, 12% so với dự toán thành phố giao; chuẩn bị các điều kiện, thu hoạch lúa Đông Xuân (đã thu hoạch 16,7 ha), cây màu Vụ Xuân (thu hoạch 50 ha rau đậu các loại). Kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc xã Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được tập trung chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú, phản ánh các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội như: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Tuần lễ du lịch Ninh Bình năm 2023...Đoàn tuyển thành phố tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2023 đạt kết quả cao.  Thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong tháng 5/2023, các đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên các khó khăn vướng, đề xuất các giải pháp trọng tâm trong tháng 6, đặc biệt là vấn đề đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trường học trong dịp nghỉ hè, tập chung thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đất đai; công tác thu ngân sách; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang hình thức sản xuất đa canh theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; giải quyết đơn thư khiếu nại; cải cách thủ tục hành chính…

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu trách nhiệm của các đại biểu, những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 5. Trong tháng 5, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp uỷ, chính quyền đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong năm 2023, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn, góp phần cùng thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trên cơ sở thống nhất với các đề xuất, giải pháp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên mới, bảo đảm số lượng, chất lượng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giám sát, phản biện năm 2023. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Công đoàn cấp thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch. Chỉ đạo Liên đoàn lao động thành phố thường xuyên nắm tình hình lao động, việc làm của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Về phát triển kinh tế - xã hội: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư, công tác quản lý thu- chi ngân sách; đẩy mạnh đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Quan tâm chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân; công tác phòng, chống dịch, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm; chú trọng làm tốt công tác phòng, cháy rừng. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, gắn liền khai thác với nuôi dưỡng nguồn thu; tập trung thực hiện quy trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố, trong tháng 6/2023 tổ chức đấu giá lại giá trị quyền sử dụng đất đối với khu dân cư phía Đông đường Lý Thái Tổ. Cân đối thu chi ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu, triển khai thi công và giải ngân các dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2023 nhất là công trình, dự án lĩnh vực giáo dục đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới; tiến độ thi công công trình dự án trọng điểm; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) và các dự án theo kế hoạch. Về công tác nội chính, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội : Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành  phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 4/2023; nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ và các kiến nghị, đề xuất. Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới” về khảo sát tại Thành ủy.  
Thương Thương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
376616

Trực tuyến: 41

Hôm nay: 839