Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Bảy, 02/07/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất trên địa bàn thành phố  

Thứ Tư, 01/09/2021 189 lượt xem

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ý thức được tầm quan trọng của công tác khoa học, công nghệ đặc biệt là trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ý thức được tầm quan trọng của công tác khoa học, công nghệ đặc biệt là trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong năm 2021, thành phố Tam Điệp đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến nghiệp vụ công tác, nghiệp vụ quản lý thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

          Đến ngày 30/8/2021, toàn thành phố đã có 132 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đăng ký tham gia; trong đó ngành giáo dục có 101 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở với 58 sản phẩm đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp thành phố; khối các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các phường, xã; các công ty, doanh nghiệp có 31 sáng kiến, trong đó 20 sáng kiến được đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp thành phố.

Điểm sáng của phong trào năm 2021 là ngoài việc được cấp Giấy Chứng nhận sáng kiến cấp thành phố, thành phố còn nâng mức khen thưởng đối với các sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao và có khả năng áp dụng rộng rãi trên thực tế được công nhận. Từ đó, số lượng và chất lượng các sản phẩm tham gia sáng kiến năm 2021 đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp được nhiều tác giả quan tâm. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy hơn nữa phong trào lao động sáng tạo, khuyến khích được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia./.

Anh Tuấn

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107421

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 63