Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 26/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với phương án của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

Thứ Tư, 05/01/2022 199 lượt xem

Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với phương án của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 ZONE 3B THUỘC ZONE 3 NẰM TRONG QUY HOẠCH PHÂN KHU TRUNG TÂM LIÊN HỢP DU LỊCH VÀ THỂ THAO SÂN GOLF 54 LỖ HỒ YÊN THẮNG

i. MỤC TIÊU – Ý NGHĨA

 “Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với phương án của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch” được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Chúng tôi sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn thiện Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng của thành phố Tam Điệp.

ii. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Bản câu hỏi gồm các phần chính: A. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, B. Ý kiến tham gia đối với đồ án quy hoạch, C. Đề nghị khác.

Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Có - Không” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống ); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ______________________________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).

Phiếu xin ý kiến được thu nhận trong vòng 20 ngày kể từ ngày được niêm yết.

      03/UBND-QLĐT xem chi tiết tại đây

 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !

 

A. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………..............

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………...…………

Điện thoại: ………………… Fax:………….………….         Email: …………………………...….

B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

Quý vị có đồng thuận với Nội dung nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 zone 3B thuộc quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng đề ra không?

1.  Quy mô, ranh giới lập quy hoạch:                                     Có                      Không

Ý kiến bổ sung: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Quy hoạch sử dụng đất (chia lô) theo đồ án quy hoạch:  Có                    Không

Ý kiến bổ sung: ………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Các yêu cầu về nội dung chính cần nghiên cứu:              Có                      Không

Ý kiến bổ sung: …………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

C. Ý KIẾN KHÁC

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bản đồ quy hoạch chia lô

Bảng đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phòng QLĐT

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
106374

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 94