Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 26/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

UBND thành phố Tam Điệp tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Thứ Năm, 07/10/2021 318 lượt xem

UBND thành phố Tam Điệp tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngày 30/9/2021, UBND thành phố Tam Điệp đã ban hành Văn bản số 143/TB-UBND về Thông báo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Theo đó:

1. Về hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

2. Nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến

- Nội dung: UBND thành phố lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình thực hiện trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

- Hình thức: Tổ chức Hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về quy hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, Trang thông tin điện tử thành phố (địa chỉ https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở UBND thành phố, trụ sở UBND các phường, xã.

- Thời gian lấy ý kiến: Đến hết ngày 30/10/2021.

Mọi thông tin góp ý gửi về UBND thành phố Tam Điệp (qua phòng Tài nguyên và Môi trường)

Địa chỉ: Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Hoặc địa chỉ email: tnmt.tamdiep@gmail.com

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Xem tại đây

- Hệ thống biểu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Xem tại đây

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Xem tại đây

Nguyễn Dương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
106370

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 90