Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương mới từ 01/7/2023

Thứ Ba, 04/07/2023 6920 lượt xem

Ngày 26/6/2023, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương, phụ cấp trong trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được quy định cụ thể tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 Điều 1 của Thông tư, cụ thể cách tính mức lương, phụ cấp như sau:

- Đối với mức lương: Mức lương = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

- Đối với mức phụ cấp: Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp = Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Đối với Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố giới thiệu toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV tại đây!

Hương Lan  

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
376603

Trực tuyến: 32

Hôm nay: 826