Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Bảy, 20/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Thứ Ba, 23/05/2023 454 lượt xem

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 23/5/2023, Thành ủy Tam Điệp ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố đăng tải toàn văn Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Chi tiết xem Hướng dẫn tại đây.

Chi tiết xem Đề Cương tại đây

 

Nguyễn Dương

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596972

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 759