Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Phát động cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Thứ Hai, 25/05/2020 497 lượt xem

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3475/KHCT-BCĐ ngày 04/6/2019 của Ban chỉ đạo Cuộc thi Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Đối tượng dự thi là cán bộ viên chức, người lao động trong chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Để tham gia cuộc thi, người dự thi thực hiện một bài thi gồm 2 phần. Phần 1 trả lời các câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi đề ra. Phần 2 viết tự luận về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Cơ cấu giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Ban tổ chức cuộc thi tại Ninh Bình tiếp nhận bài dự thi từ ngày tổ chức phát động cho đến 10/8/2019.

Thông qua cuộc thi, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị 40-CT/TW và việc ban hành các văn bản liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này tại cấp ủy, chính quyền địa phương; kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Chỉ thị này trong thời gian tới.

 Đồng thời qua đó tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên, các tổ chức và cá nhân liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                                                   VBSP NINH BÌNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596190

Trực tuyến: 45

Hôm nay: 1079