Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

Thứ Ba, 21/03/2023 310 lượt xem

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

UBND thành phố tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các phòng, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC), trong đó tập trung vào các nội dung:

- Công khai 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp. Niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố và UBND các phường, xã để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC, DVC; bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài ứng dụng VNeID mức độ 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công. 

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự trên cơ sở các quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

- Chủ động tham mưu UBND thành phố đề xuất sửa đổi, bổ sung, công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của ngành, đơn vị mình. Trong đó nghiên cứu đề xuất cắt giảm, tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, hoàn thành trong tháng 4 năm 2023.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố, Bộ phận Một cửa UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú, phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về nơi cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

* Phương thức xác thực công dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng theo hướng dẫn xem: tại đây

* Kèm theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ xem tại đây./.

 

Nguyễn Dương

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
376603

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 826