Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 12/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp tích cực chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Thứ Sáu, 19/05/2023 519 lượt xem

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thành phố đối với công tác tuyển quân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng viển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 07/4/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp ban hành Thông tri số 09-TT/TU về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Để góp phần thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy Tam Điệp đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố đăng tải toàn văn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu. Cụ thể:

- Chi tiết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 xem tại đây!

- Chi tiết Luật Công an nhân dân năm 2018 xem tại đây!

- Chi tiết Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ xem tại đây!

- ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Xem tại đây

Đức Phong

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
589036

Trực tuyến: 43

Hôm nay: 1618