Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Bảy, 20/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Tam Điệp năm 2024

Thứ Sáu, 23/02/2024 102 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2024. Ngày 09/01/2024, UBNDthành phố ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2024.

Kế hoạch xác định rõ 11 mục tiêu:

1. Phấn đấu nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của thành phố và tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng về chỉ số CCHC các huyện, thành phố.

2. Hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch CCHC của thành phố và các xã, phường.

3. Hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

4. Kiểm tra CCHC định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường.

5. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành trong năm 2024 đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định.

6. Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) khi tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện.

7. Phấn đấu giảm thiểu hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn; thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, UBND cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 80% và 75%.

8. 100% TTHC trên địa bàn thành phố có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến toàn trình và được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

9. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố năm 2024.

10. Tỷ lệ giảm biên chế khối chính quyền của thành phố đảm bảo theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND thành phố.

11. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2021 đạt từ 10% trở lên.

Theo như Kế hoạch, trong năm 2024, UBND thành phố sẽ tập trung cho 34 nhiệm vụ cụ thể thuộc 06 lĩnh vực của chương trình CCHC gồm: (1) Cải cách thể chế ; (2) Cải cách TTHC; (3) Cải cách tổ chức bộ máy; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Các nhiệm vụ trong kế hoạch xác định rõ kết quả cần đạt được, thời gian, sản phẩm hoàn thành, phân công trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Tam Điệp năm 2024, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được giao, bố trí đủ nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để hoàn thành Kế hoạch đề ra./.

Bùi Thị Mai - Phòng Nội vụ

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596946

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 733