Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Bảy, 02/07/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Ninh Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ Hai, 25/05/2020 324 lượt xem

Thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn Ninh Bình đã đạt một số kết quả nhất định. Chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính đã có nhiều tiến bộ.

Thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn Ninh Bình đã đạt một số kết quả nhất định. Chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính đã có nhiều tiến bộ.

Thể chế hành chính trên một số lĩnh vực từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bộ máy cơ quan hành chính các cấp được sắp xếp theo hướng tinh, gọn, khắc phục cơ bản những chồng chéo thẩm quyền, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản hóa, công khai hóa và minh bạch hóa, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu khắc phục tệ quan liêu, hách dịch trong đội ngũ cán bộ, công chức.


Thực hiện giai đoạn I và II của Đề án 30, 1.555 TTHC trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đã được rà soát nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện, đặc biệt là những TTHC trên một số lĩnh vực bức xúc, liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp như: đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, hải quan, thuế..., bước đầu tạo lập niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào các cơ quan công quyền.
Tuy nhiên, ở một số nơi, lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương nhận thức chưa đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nên công tác chỉ đạo, điều hành còn qua loa, hình thức và mang tính đối phó. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại bộ phận “một cửa” trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, một bộ phận còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC cho người dân. Mặt khác, tuy được quan tâm đầu tư nhưng bộ phận "Một cửa" ở các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu về diện tích, trang thiết bị làm việc…


Trong quá trình tiến hành rà soát TTHC của một số đơn vị vẫn mang tính hình thức, chủ yếu kiến nghị về hoàn thiện cơ sở pháp lý hoặc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, chưa mạnh dạn nghiên cứu, kiến nghị cắt bỏ những thủ tục rườm rà không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp…
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là mục tiêu CCHC trong năm 2010 của tỉnh. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các biện pháp để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.


Tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai có hiệu quả cơ chế “Một cửa”. Ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ làm cơ sở đánh giá tiêu chuẩn cán bộ.
Đối với mỗi cơ quan công quyền nên có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực trong việc giải quyết các TTHC với người dân và doanh nghiệp. Song song với biện pháp trên, cần công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục, giải đáp kịp thời những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Có như vậy, cải cách hành chính mới đi vào thực chất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ban biên tập

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107425

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 67