Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp tăng cường triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính những tháng cuối năm 2023

Thứ Ba, 15/08/2023 504 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Những tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Hệ thống văn bản liên quan đến CCHC được ban hành đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, bao quát các nhiệm vụ về CCHC.

Đoàn kiểm tra công vụ tại trụ sở tiếp công dân UBND xã Quang Sơn.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến 7 tháng đầu năm 2023 đã được nâng lên (đạt 84,1%). Tuy nhiên, công tác CCHC thành phố còn gặp một số hạn chế như: Vai trò, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC có thời điểm chưa thường xuyên nhất là công tác kiểm soát, đánh giá TTHC; việc triển khai một số mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng thí điểm mô hình “chính quyền số cấp huyện” còn chậm tiến độ.

Tăng cường thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”, triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, ngày 10/8/2023, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 1567/UBND-NV yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo nghiêm một số nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND thành phố về cải cách hành chính thành phố Tam Điệp năm 2023 và Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2023. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Hai là, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kết quả chỉ số cải cách hành chính của thành phố và UBND cấp xã năm 2022 tổ chức rà soát, phân tích đánh giá, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp khắc phục, cải thiện chỉ số trong thời gian tới. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số CCHC tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Chủ động thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với việc triển khai Đề án 06 về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030). Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền số cấp huyện” tại thành phố và mô hình chuyển đổi số cấp xã (phiên bản 1.0) năm 2023.

Ba là, tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà; kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Bùi Thị Mai

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
702884

Trực tuyến: 58

Hôm nay: 1534